i n f o

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.


Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz serwis posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty serwisu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów.


Jeżeli na stronie internetowej naszej firmy zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo-promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym serwisie. Materiały te dotyczą wyłącznie naszej oferty.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres ostoja@ostoja.com.pl


Zasady

I. Podstawowe pojęcia 

 1. Sprzedawca – firma F.P.U.H. OSTOJA, ul. Edwarda 3a, 05-803 Pruszków, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 534-103-50-25, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pod numerem 7661.
 2. Serwis - serwis www należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.ostoja.com.pl, umożliwiający Klientowi zamówienie Towarów lub Usług.
 3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat (w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda właściwego przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która na mocy przepisów szczególnych zdolność prawną posiada, oraz która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia (w tym również Konsument).
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin.
 6. Towar - szczegółowo określona w zamówieniu rzecz ruchoma, która jest prezentowana w ofercie Serwisu, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży.
 7. Zamówienie - email za pomocą którego Klient może dokonać zamówienia Towarów.

II. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Serwisu.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu, obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 3. Informacje zawarte na stronie Serwisu, (cechy i ceny produktów), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień 

Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

Dostępne środki porozumiewania się Klienta z Serwisem:  

 • e-mail – ostoja@ostoja.com.pl (forma preferowana)
 • adres korespondencyjny – F.P.U.H. OSTOJA, ul. Edwarda 3a, 05-803 Pruszków

Zamówienia są przyjmowane przez e-mailowo na adres ostoja@ostoja.com.pl. Serwis funkcjonuje w godzinach roboczych (pon.-pt., w godz. 10:00 – 18:00, sob. 10:00-14:00). Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje na podany w zamówieniu adres e-mail odpowiedź dotyczącą złożonego zamówienia.

Po otrzymaniu od Klienta zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę t.j. - ustalenie parametrów zamówionego towaru, innych istotnych szczegółów, wykonanie szkicu potwierdzającego ustalone parametry, etc.

Przy czym:

 • Realizacja zamówienia następuje po ustaleniu wszystkich parametrów oraz po wpłaceniu zaliczki w wysokości 30% wartości.
 • Zamówienie płatne przy odbiorze – wysyłka następuje maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 • Zamówienie płatne przelewem - wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Serwisu.

Zamówienia realizowane są w godzinach pracy Serwisu (pon.-pt., w godz. 10:00 – 18:00, sob. 10:00-14:00).

Do zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

Cena podana w zamówieniu stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z podatkiem i kosztem dostawy.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji 

 1. Wysyłki odbywają się pośrednictwem firmy spedycyjnej.
 2. Opłata za wysyłkę podawana jest w trakcie procesu zamawiania i nie ulega zmianie.
 3. Możliwy jest odbiór osobisty po uprzednim umówieniu terminu, w którym Towar będzie gotowy do wydania.
 4. Zamówienia składane w Serwisie są wysyłane wyłącznie w dni robocze. Realizacja zamówień składanych w soboty, niedziele i święta następuje w pierwszym, kolejnym dniu roboczym.

Koszt wysyłki zależny jest od rodzaju zamówienia:

 1. Akcesoria i niewielkie elementy zbiorczo w pojedynczym pudełku 15 - 25 zł.
 2. Podstawki pod kolumny głośnikowe w dwóch osobnych pudełkach 45 - 60 zł/para.
 3. Szafki przesyłką paletową 180 zł/kpl (na bezzwrotnej palecie znajduje się szkielet i szkło).

Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi odpowiednio:

 • dla produktów OSTOJA dostępnych na zamówienie czas dostarczenia wynosi 2 – 3 tygodni,

Na czas dostarczenia składa się:

 • wykonanie produktu według specyfikacji ustalonej z Klientem oraz skompletowanie towarów do zamówienia.
 • dostawa (24 – 48 godzin w przypadku Polski)

V. Formy płatności 

W ramach funkcjonowania Serwisu przyjmowane są następujące sposoby płatności:

Dla zamówień towarów dostępnych od ręki:

 • przelew na rachunek bankowy: 86 1140 2004 0000 3002 2366 7235
 • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki (koszt przesłania zwiększa się o 10 - 15 zł)

Klient, który wybiera opcję płatności przelewem, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Serwisu.

Zaliczka na poczet realizacji zamówienia przygotowana według ustalonej specyfikacji jest bezzwrotna. Rezygnacja z zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji wiąże się z utratą wpłaconej zaliczki.

VI. Reklamacja 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i Towaru w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. Jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć i o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, lub gdy Towar został wydany Klientowi w stanie niekompletnym.
 3. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 5. W przypadku gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 14. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III Regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Serwisie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w części III Regulaminu. Oświadczenie można złożyć zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty, jak i poczty e-mail.
 3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Wraz z towarem konieczne jest odesłanie rachunku zakupu.
 4. Zwrot towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wyjątek dotyczy również towarów, które są dostosowywane do klienta np. kabel lub oplot docięty na wymiar, niestandardowy kolor, niestandardowa terminacja kabla, lub inny format towaru.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych 

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

IX. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Serwisu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
 4. Do korzystania ze Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.